Treningslogg Riska motorsykkelklubb

Hesthammer trialområde, Hommersåk

Ved innsending av dette skjema bekrefte du som ansvarshavende ledsager og foresatt (eller i foresattes sted), at du er over 18 år og at utøver er medlem i NMF-tilsluttet klubb og han har gyldig utøver lisens.