Bestemmelser for bruk trialområde

Treningstider

Riska Motorsykkelklubbs organiserte trialtrening foregår i hovedsak til følgende tider:

 Torsdag kl (17:30) 18:00 – 19:30 (sommer- og vintertid)
 Området kan også brukes utenom disse treningstidene så lenge bestemmelsene nedenfor følges.

I skolenes ferier er det normalt ingen organisert trening.

Bestemmelser for bruk av trialområdet

På dette området tillates opplærings-, trenings- og konkurranseaktiviteter innenfor
motorsportgrenen Trial.

Området kan benyttes til trialaktiviteter i naturlig terreng, og terrenget skal ikke bearbeides.

Trialaktivitetene er kun tillatt innenfor det godkjente trialområdet. (KART mørke grønt er kjøre område)
Kart klubbtomt

Lisens og klubbmedlemskap må være i orden før trening kan starte.

Det skal alltid være en treningsansvarlig som har fullført aktivitets/sikkerhetslederkurs tilstede under
opplæring og trening. Det er forbudt og trene/kjøre alene.

Før en starter på dagens trening, skal utøveren skrive seg inn i treningsloggen. https://riskamsk.no/treningslogg-riskamsk/

Det er normalt ikke anledning til kjøring på søn- eller helligdager. På visse betingelser kan
styret i forbindelse med konkurranser og andre spesielle anledninger gjøre unntak fra dette.

Utlån av området, for eksempel til treningssamlinger i regi av ulike team, skal avklares med
klubbens styre i god tid på forhånd.

Klubben skal søke Norges Motorsportforbund og Politiet om tillatelse til å arrangere
konkurranser med status høyere enn lukkede, interne klubbkonkurranser.

Miljøretningslinjer:

20220502-Miljoretningslinjer-NMF.pdf (nmfsport.no)

NMF,s Treningsreglement Flere reglement