Trial

Trial er eneste form for motorsport hvor det ikke handler om å kjøre fort.

Trening og konkurranse foregår for det meste i skogen. Det lages løyper, såkalte seksjoner for hver enkelt anledning.

Når man kjører gjennom en seksjon, er det om å gjøre å holde seg på sykkelen uten å velte, stoppe, kjøre utenfor seksjonens kantbånd eller ha foten i bakken. Ved nevnte feil får kjøreren “prikker”.

Den kjøreren som til slutt har færrest antall prikker i de respektive klassene vinner.

Konsentrasjon, balanse og koordinasjon øves opp i en sport som er kjent for det gode kameratskapet, -selv mellom konkurrenter.

I Norge er det bare tillatt å kjøre trial på spesielt godkjente områder, og i regi av en klubb som er medlem i Norges Motorsportforbund (NMF).

Den organiserte treningen foregår i hovedsak til følgende tider:

Torsdag kl. 18:00 – 19:30 (frem til klokken stilles til vintertid)

Lørdag Kl. 11:00 – 13:00 (vinter tid) Normalt er det opphold i organiserte trening fra desember til mars.

 HUSK!

  • Lisens og klubbmedlemskap må være i orden før trening kan starte.
  • Det skal alltid være en treningsansvarlig som har gjennomført aktivitetslederkurs tilstede under trening.
  • Før en starter på dagens trening skal utøveren skrive seg inn i treningsloggen som er lagt fram i klubbhuset.
  • Søndag er det treningsforbud.

Her finner du oss