Speedway

Om speedway
Speedway er kanskje den mest publikumsvennlige motorsykkelgrenen.
Det er i alle fall den mest oversiktlige.
Fire sykler til start i hvert heat, fire runder på en gruset bane, førstemann
i mål vinner. Konkurransen settes opp slik at alle møter alle, og det beregnes poeng for hvert heat.

Sporten er kjent for sine venstresvinger
og en særegen måte å kjøre disse på.

I Norge er det bare tillatt å kjøre speedway på spesielt godkjente områder eller baner, og i regi av en klubb som er medlem i Norges Motorsportforbund (NMF).