Category Archives: Medlems informasjon

Innkalling til årsmøte i Riska Motorsykkelklubb 2022

Til medlemmene i Riska Motorsykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Riska Motorsykkelklubb.

Årsmøtet avholdes 21 mars 2023 kl: 19:30. i klubbhuset på Hesthammer
Esseveien 28, Hommersåk

Får å få litt oversikt på antall ønskes at de som skal delta registrere seg HER

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars. som er senest en uke før årsmøtet. Det ønskes at saker sendes inn fra skjema på vår nettside. (medlems siden) https://riskamsk.no/medlemsside/forslag-til-arsmote-i-riska-motorsykkelklubb/

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Medlemsside | Riska Motorsykkelklubb (riskamsk.no)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Riska Motorsykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Riska Motorsykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Riska Motorsykkelklubb’s lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sigbjørn Årsvoll Olsen kontaktes på 907 92 468 eller sigbjornolsen@outlook.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret