Author Archives: Riska Motorsykkelklubb

Innkalling til årsmøte i Riska Motorsykkelklubb 2020

Til medlemmene i Riska Motorsykkelklubb

06.02.2020 Hommersåk

Styret innkaller herved til årsmøte i Riska Motorsykkelklubb.

Årsmøtet avholdes 11.03.2020 klokken 19:30 på Riska ungdomsskole «musikkrommet», Nøtteskjellveien 7 Hommersåk.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02-2020 som er senest to uker før årsmøtet. Saker sendes inn fra vår nettside link ligger på medlems sidene.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://riskamsk.no/, under medlems sidene.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Riska Motorsykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Riska Motorsykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Riska Motorsykkelklubb’s lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sigbjørn Årsvoll Olsen kontaktes på 907 92 468 eller sigbjornolsen@outlook.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Recent Entries »