Tilstede liste Rogalandsrunde 29 og 30 aug.20

Som arrangør er vi pålagt å ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Derfor denne oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager.